Pre priaznivcov astronómie a kozmonautiky je tu opäť Astronomický štvrtok v planetáriu CVČ na Popradskej 86 v Košiciach, na ktorý vás srdečne pozývam.

Pozvánka a program nájdete v článku a plagáte, zverejnených na uvedených odkazoch.

Ing. Peter Kaňuk

pracovník planetária a hvezdárne, vedúci astronomických krúžkov a klubov

Centrum voľného času

EP Popradská 86, Košice

Tel.: 055/6411411

E-mail: kanuk@cvckosice.sk

Astronomický štvrtok v CVČ