Centrum voľného času vyhlasuje súťaž v týchto termínoch:

  • 1. turnaj          22.10.2022                     
  • 2. turnaj          10.12.2022                     
  • 3. turnaj          21.01.2023   
  • 4. turnaj          25.02.2023  
  • 5. turnaj          01.04.2023                         

Bližiš informácie o turnajoch nájdete tu:

Kontakt:                   

Mgr. Imrich Jurčišin, mobil 0948 323 730, jurcisin.imrich2@atk.sk

Andrea Tilková, EP Popradská 86, zam. 055/6 411 411, tilkova@cvckosice.sk

XX. ročník košickej žiackej ligy v šachu jednotlivcov