Leto pomaly odchádza, jeseň už ohlasuje svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie.

Podujatie sa uskutoční dňa  17. 10. 2022 (v pondelok) od 14.00 hod. v priestoroch EP Popradská 86 (registrácia účastníkov je od 13.15 hod.)

Predpokladané ukončenie podujatia je cca o 16:00 – 16:15 hod.

PRIEBEH PODUJATIA:

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách:

  • teoretické bude pozostávať  zo zábavno-vedomostného písomného testu na tému Ako poznám prírodu, v ktorom si všetci súťažiaci overia svoje vedomosti zoblasti prírodovedy.
  • praktické – bude pozostávať z výroby priestorového strašiaka do poľa v reálnej veľkosti.  Drevená konštrukcia strašiaka bude všetkým súťažným družstvám poskytnutá, ďalší dekoratívny materiál (textílie, prírodniny atď.) si súťažiaci prinesú. Náročnejšie časti strašiaka si môžu žiaci vopred pripraviť. Odporúčame však, aby pri týchto činnostiach pracovali samostatne, bez väčších zásahov pedagógov či rodičov.  Porota bude hodnotiť fantáziu, tvorivosť, technické prevedenie, estetický dojem, originalitu, verbálnu prezentáciu finálneho výrobku.

PODMIENKY PODUJATIA:

Podujatie je určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ a ŠKD (2.– 4. ročníka ZŠ). Súťažiť budú v päťčlenných družstvách, a to samostatne bez akejkoľvek pomoci pedagógov resp. rodičov. Každá škola môže vyslať ľubovoľný počet súťažných družstiev.

Súťažiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom  návratky, ktorú kompetentný pedagóg vyplní a oskenovanú odošle mailom na adresu: cvc@cvckosice.sk. Z dôvodu platnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nie je na návratku potrebné uvádzať mená súťažiacich, postačí len počet prihlásených družstiev a žiakov.

Uzávierka prihlášok/návratiek bude dňa  11. 10. 2022.

Štartovné: 2 € za žiaka. Poplatok je potrebné uhradiť v deň podujatia pred jeho začatím.

Bližšie info nájdete aj tu:

Strašiak v poli