Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice vyhlasuje 27. ročník výtvarnej súťaže na tému

Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny.

Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.

Uzávierka prijímania súťažných prác je do 28. 10. 2022!

Vernisáž by sa mala uskutočniť 14. 11. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie.

v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

Práce budú hodnotené v týchto kategóriách:  I.  kategória:     deti MŠ

                                                                        II. kategória:     deti 1. stupňa ZŠ (6 – 10 rokov)

                                                                       III. kategória:     deti 2. stupňa ZŠ (11 – 15 rokov)

Bližšie informácie nájdete tu:

Najkrajší sen – propozície