Centrum voľného času organizuje celomestské kolo v súťaži na tému

Jeseň v lese – aranžmán na okno

Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach.

Podmienky účasti:

  • Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.
  • Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do 02. 11. 2022.
  • Do súťaže je možné prihlásiť najviac troch žiakov z každej kategórie.
  • Na zhotovenie aranžmánu odporúčame použiť predovšetkým prírodný materiál  podľa vlastného výberu.
  • Na súťaž si žiak zabezpečuje potrebný materiál sám.

Prihlášky zasielajte elektronicky na cvc@cvckosice.sk alebo doručte na adresu CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice.

Bližšie informácie aj prihlášku na stiahnutie nájdete tu:

Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín