Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022. Prevádzka centier voľného času sa mimoriadne prerušuje, činnosť je zabezpečená dištančnou formou.

Ďakujeme za porozumenie 🙂

Činnosť od 29.11.2021 do 9.1.2022.