Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice ponúka široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesť
žiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.
Vyberte si z našej ponuky a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) na
mailovú adresu cvc@cvckosice.sk.
Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítali
a prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistíte
najlepší termín realizácie.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu.
Podujatia sú spoplatnené sumou:

  • cyklické podujatia: 1,- euro/dieťa
  • vzdelávacie programy: 0,50 eur/dieťa
  • výchovné programy: 1,- euro/dieťa
  • zábavné programy: 1,- euro/dieťa
  • Kulinárium: 8,- eur/osoba

Termíny a bližšie informácie: t. č. 055/6411 411, cvc@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk

Bližšie informácie aj jednotlivé programy na stiahnutie nájdete tu:

PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV na školský rok 2021/2022