Čo vieš o hviezdach 2023

Okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach Ako už počas mnohých predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2023 sa v Centre voľného času uskutočnili okresné kola astronomickej súťaže pre deti a mládež s pôsobnosťou pre celé mesto Košice. Súťažilo sa v troch kategóriách. V 1. a 2. kategórii 15. a 16. 3. 2023 súťažili žiaci základných škôl, v 3. kategórii 20. 3. 2023  žiaci stredných škôl. Súťažné úlohy boli rozdelené do viacerých časti – astronomická doplňovačka , vedomostný všeobecný test, praktické úlohy a príklady, mapka hviezdnej oblohy, test z histórie…

Divadelný festival

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva všetkých divadelných nadšencov na Nesúťažnú prehliadku amatérskych divadelných kolektívov 11. 02. 2023 – v sobotu, v divadelnej sále CVČ, EP Popradská 86 od 09.00 hod. Na Divadelný festival sa každý súbor  musí prihlásiť formou prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke CVČ www.cvckosice.sk. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do 31. 01. 2023 osobne, poštou, mailom na cvc@cvckosice.sk Prihláška na detský festivalStiahnuť Program Festivalu s časovým harmonogramom jednotlivých vystúpení bude zverejnený až po zosumarizovaní…

RUN 4 FOREST

Cieľom projektu je pomoc a podpora obnovy zelene v lesoch, parkoch. Aktívnou účasťou je motivovať a podporiť športovanie za dobro veci. Cieľom nie je zvíťaziť ale pomôcť životnému prostrediu. Dole uvedeným linkom sa viete prihlásiť, registrácia trvá do 5.5.2022 do 24:00 hod. Link na registráciu: https://prihlasky.cvckosice.sk/run4forest…