Okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach

Ako už počas mnohých predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2023 sa v Centre voľného času uskutočnili okresné kola astronomickej súťaže pre deti a mládež s pôsobnosťou pre celé mesto Košice.

Súťažilo sa v troch kategóriách. V 1. a 2. kategórii 15. a 16. 3. 2023 súťažili žiaci základných škôl, v 3. kategórii 20. 3. 2023  žiaci stredných škôl. Súťažné úlohy boli rozdelené do viacerých časti – astronomická doplňovačka , vedomostný všeobecný test, praktické úlohy a príklady, mapka hviezdnej oblohy, test z histórie astronómie a poznávanie astronomických obrázkov.

Súťažiaci, z ktorých asi polovica navštevuje astronomické krúžky a klub astronómov Pallas v CVČ, preukázali dobré vedomosti. Nad spravodlivým priebehom súťaže bdela odborná porota s člemni Soňa Halászová,, Rudolf Gális, Pavol Mártonfi a Peter Kaňuk. Porotcovia skontrolovali pripravené úlohy, opravovali ich a udelili získané body. Každý súťažiaci si zo súťaže odniesol malý astronomický darček a neskôr dostal potvrdenie o účasti na súťaži. Tí najlepší získali hodnotné vecné knižné ceny  a diplomy. Celkom sa zúčastnilo 22 súťažiacich. Umiestnenie a počet získaných bodov je na výsledkovej listine, ktorá bola zaslaná školám, ktoré sa di súťaže zapojili . Atmosféru súťaže a radosť súťažiacich z udelených cien dokumentujú aj priložené fotografie.

Súťaž podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Centrum voľného času Košice.

Víťazi v 1.kategórii:

  1. Hana Lascsáková
  2. Eduard Dropko
  3. Samuel Brotka

Víťazi v 2.kategórii:

  1. Matej Pangrác
  2. Zina Hluchá
  3. Boris Sopirjak

Víťazi v 3.kategórii:

  1. Silvia Poľačková
  2. Tobias Kisty
  3. Nina Karabinošová

Víťazi postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční podľa kategórii 25.4., 26. 4. a 27. 4. 2023 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach   Gratulujeme a držíme im palce.

Peter Kaňuk, pracovník planetária v CVČ Košice a koordinátor okresných kôl súťaže ČVOH

Čo vieš o hviezdach 2023