Fotogaléria k vernisáži

Centrum voľného času vyhlasuje 20. ročník výtvarnej súťaže

KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ

Koláže rozprávajú 2024 (youtube.com)

Sprievodné podujatie k 70. výročiu založenia CVČ

Koláž je vyhranená výtarná technika (plošná nie trojrozmerná) V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými plošnými materiálmi    (farebný papier, tapeta…) alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora.

téma: ŽIVOT V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

Informácie k súťaži nájdete tu:

Koláže rozprávajú VERNISÁŽ 29.1.2024