Medodeň

Dni terasy- vystúpenie

Plastic model Košice

Deti deťom, Hlavná Košice

Inovačné vzdelávanie v CVČ

V dňoch 20. – 22.1. sa konalo v priestoroch CVČ, EP Juhoslovanská 2 inovačné vzdelávanie pre učiteľov, vychovávateľov a školských trénerov, organizované Slovenskou asociáciou športu na školách. Vo štvrtok sa do praktickej časti vzdelávania zapojili aj naši členovia záujmového krúžku Detská atletika a pod vedením lektora názorne predviedli všetkým prítomným dospelákom, ako sa dajú využiť nové trendy rozvoja koordinačných schopností detí v rámci pohybových aktivít.

Vyburcuj sa

PKjeseň 28.-29.10.2021