Záujmový útvar na EP Kórejská 1, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Podrobný popis záujmových útvarov nájdete po kliknutí na variabilný symbol záujmového útvaru 🙂

Dokumentácia k záujmovým útvarom na stiahnutie

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarVSPrihláška
utorok16:00Výtvarné umenie OBSADENÉ36621
streda16:15Angličtina hrou 30131Prihlásiť