Škola plná talentov - SUPERŠKOLA

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice a Žiacky parlament mesta Košice

Magistrát mesta Košice - oddelenie strategického rozvoja - referát školstva, športu a mládeže a referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,MPH. 

Realizácia súťaže 

Súťaž je určená žiakom košických  škôl s cieľom podporiť tvorivosť a schopnosti žiakov, a tak podporovať adekvátne trávenie voľného času s možnosťou porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi v rôznych oblastiach. Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Košice získavajú priestor neformálnym vzdelávaním získať potrebné zručnosti pre organizovanie rôznych činností. Finále súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV–SUPER ŠKOLA bude prebiehať počas Dní mesta Košice v máji 2017.

FINÁLE

                 V školskom roku 2016/2017 získala titul "Škola plná talentov - SUPERŠKOLA

                                                                ZŠ Gemerská.

                                                          Srdečne blahoželáme!

  ŠKOLA PLNÁ TALENTOV - celoročná súťaž (7 samostatných kôl)

  25.11.2016Terra Incognita - výsledková listina, fotogaléria                  plagát  
  sept. - marecZbieram, zbieraš, zbierame (zber papiera)propozícievýsl.listina
  okt. - dec.O skleneného Centruška - súťaž školských časopisov, foto  propozícieprihláškavýsl.listina 
  24.-25.1.2017Súťaž v PC - tvorba prezentáciípropozícievýsl.listina 
  februárKOŠICE STAR 2017 - spevácka súťažpropozícievýsl.listina
  7.4.2017DANCE CITY 2017 - tanečná súťažletákprop., výsled.listina
  aprílDobývanie Košického hradu (športovo-branné)harmonogramvýsled.listina