Časť 53. Večerné planéty s Mesiacom a aktívne Slnko.

Kvadrantídam sa v Košiciach čo sa týka počasia celkom darilo. Síce som sa ku kuchynskému oknu v byte posadil až pred 23.hodinou počas maximovej noci 3.1.2022. Výhľad som mal na severovýchodný obzor, tvorený lesom. Radiant meteorického roja som mal v zornom poli, takže asi 15 meteorov na presvetlenej košickej oblohe som mohol identifikovať spoľahlivo. Meteory boli žltobiele až zelené, pomalé a pekné. V čase 0:15 h. (SEČ) mi preletel zorným poľom rýchly bolid (asi -3 mag.) vo výške Polárky. Dráha bola rovnobežná s obzorom, smerovala od juhovýchodu na severozápad. Tento sporadický meteor za sebou zanechal stopu trvajúcu asi 5 sekúnd. Najkrajší meteor, ktorý som videl o 1:22 h., bol rojový, letel šikmo k obzoru pod uhlom asi 40 stupňov a skončil nízko nad východoseverovýchodom. Jasnosť som odhadol na -6 mag. Videl som ho za jemnou oblačnosťou a čiastočne zahmleným obzorom. Dĺžka bolidu bola asi 7 stupňov, rýchlosť malá, farba sa mi spočiatku zdala žltočervená, neskôr akoby sfarbený do výraznej zelenej. Proste nádhera.

Po tomto meteorárskom zážitku sa v tomto diele chcem venovať večerným planétam. Večernica sa nám vytratila z oblohy, mnohým fotografom sa ju podarilo odfotiť v podobe veľkého tenkého kosáčika aj vďaka tomu, že počas konjunkcie prechádza severne nad slnečným diskom. Už sa na Venušu teším od polovice januára v úlohe Zorničky.

Na lov planét a Mesiaca som sa vybral v piatok 7.8. počas jasného a chladného večera k mostu nad cintorínom v Ťahanovciach. Spočiatku bolo vidieť len pekný kosák Mesiaca (1.obrázok), neskôr sa k nemu pridal Jupiter, potom aj Saturn a Merkúr (2.obrázok). Zväčšený záber (3obrázok) ukazuje Saturn a Merkúr nad baňou Bankov. Táto dvojica sa čoskoro z večernej oblohy vytratí. Jupiter zostane ešte nejaký čas na večernej oblohe spolu s Neptúnom a Uránom.

Zdraví vás hvezdár Peter z planetária.

PS: Pekné škvrny sú na Slnku. Na 4.obrázku je kompozícia záberov Slnka. Hore sú zábery fotosféry, dolu magnetogram, a dvojica záberov, na ktorých vidíme, ako sa aktívne oblasti prejavujú v slnečnej chromosfére a koróne. Obrázky sú zo stránky usilovnej družice SDO z dňa 8.1.2022:  

https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/