Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Ponúkame Vám prímestské a pobytové tábory na LETO 2021.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať.

Elektronická prihláška na prázdninovú činnosť

Pokyny k prázdninovej činnosti LETO 2021

Platba internet bankingom na č.ú. SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite uviesť variabilný symbol a doplňujúce údaje: meno dieťaťa.

Prihlasovanie a pokyny nájdete aj v tejto časti stránky:

Ponuka letných táborov