2% z dane

Aj tohto roku nám môžete poukázať 2% z podielu dane z príjmu fyzickej osoby na skvalitnenie využitia voľného času detí a mládeže v meste Košice.

Dôležité upozornenie!!!

Prosíme o prerušenie platieb zápisného za záujmové útvary všetkých členov a ich zákonných zástupcov do odvolania.

Čiastočná úhrada nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou za meiace marec-jún 2020 bude vrátená všetkým, ktorí o to požiadajú vyplnenou a podpísanou žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov zaslanou na cvc@cvckosice.sk alebo poštou či vhodením do poštovej schránky                          na Orgovánovej 5 alebo EP Popradská 86 najneskôr do 30.4.2020. Odhlásenie zo záujmového útvaru nie je nutné.

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za záujmový útvar na stiahnutie tu!!!

Koroňák 2V prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externá záujmová činnosť

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie