2% z dane

Aj tohto roku nám môžete poukázať 2% z podielu dane z príjmu fyzickej osoby na skvalitnenie využitia voľného času detí a mládeže v meste Košice.

Dôležité upozornenie!!!

Milí rodičia, deti a členovia ZÚ,

tešíme sa, že Vám chýbame tak, ako Vy nám a na základe Vašich telefonátov oznamujeme:

  • nakoľko sa v rozhodnutí MŠVVaŠ SR zo dňa 22.5.2020 o obnove prevádzky škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.6.2020 nehovorí o prevádzke CVČ a nie sú stanovené podmienky pre našu činnosť, CVČ ostáva i naďalej mimo prevádzky,
  • veríme, že letné tábory budú čoskoro v ponuke, čakáme na pokyny z MŠVVaŠ SR a RÚVZ, 
  • termín na vrátenie platieb za záujmové útvary (krúžky) bol do 30.4.2020, po tomto termíne Vám budú žiadosti vrátené,
  • každopádne ďakujeme, že nám zachovávate svoju priazeň a tešíme sa na čas, keď sa opäť uvidíme.

AKTUALITY

Koroňák špeciál flipbookV prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externá záujmová činnosť

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie