OZNAM!!!

Nepravidelná autobusová preprava

Dňa 11.02.2020 bola vyhlásená zákazka „Nepravidelná autobusová preprava“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.02.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Aktuality

Z uvedených podujatí budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.

V prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externá záujmová činnosť

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie