OZNAM

Košice, 16.9.2020

Voľby do Rady CVČ

Vážení rodičia,

končí sa funkčné obdobie členov Rady školského zariadenia pri CVČ, Orgovánová 5, Košice. Voľby zákonných zástupcov členov ZÚ do RŠZ sa budú konať v rámci podujatia Zamykanie rieky Hornád, ktoré sa uskutoční 26.9.2020 (sobota) od 13:00hod. na Lodenici v mestskom Parku Anička. V prípade Vášho záujmu o kandidatúru - nám napíšte do 23.9.2020 na adresu cvc@cvckosice.sk  tieto údaje: svoje meno záujmový útvar, ktorý bude navštevovať Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021.

Ďakujeme za Váš záujem. Tešíme sa na spoluprácu.

AKTUALITY

Elektronická žiadosť o prijatie na záujmový útvar

Vašu žiadosť posielame emailom po prijatí vedúcemu vybraného záujmového útvaru. V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na kruzky@cvckosice.sk.

V prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externá záujmová činnosť

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie