OZNAM

Košice, 12.10.2020

Viac informácii nájdete tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/.

AKTUALITY

                                                            Bližšie infomácie nájdete tu

Aktivity pre školy a verejnosť

Koláže rozprávajú

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa mení termín zaslania ( doručenia ) výtvarných prác do výtvarnej súťaže Koláže rozprávajú. Nový termín zaslania je do 29.1.2021 vrátane.

V súčasnej dobe nie je vstup do budov CVČ povolený nezamestnaným osobám a preto ak donesiete výtvarné práce je potrebné zatelefonovať na tel.č. 055/6411411 a výtvarné práce príde prevziať zamestnanec CVČ pred budovu. Práce môžete doručiť v pracovných dňoch od 8,00 - 16,00hod.

Strašiak v poli SSŠ Starozagorská 8, KošiceStrašiak v poli ZŠ Kežmarská 28, KošiceElektronická žiadosť o prijatie na záujmový útvar

Vašu žiadosť posielame emailom po prijatí vedúcemu vybraného záujmového útvaru. V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na kruzky@cvckosice.sk.

V prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť, externá záujmová činnosť

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie