Kontakt

RiaditeľstvoPopradská 86, 040 01 Košice

Poverená vedením CVČ: Mgr. D. Drimáková
cvc@cvckosice.sk
0918 320 631
Asistentka: 055/641 14 50

Telefón: 055 / 641 14 11
IČO: 035542781
DIČ: 2021636111

Orgovánová 5Orgovánová 5, 040 11 Košice

Email: cvc@cvckosice.sk
Telefón: 055/642 36 37, 0918 683 819


Dostanete sa k nám

 • trolejbusy č. 71 a č. 72 (zastávka "Ružová")
 • električky č. 6 a č. 9 (zastávka "Bernolákova")

 • Naše pracoviská

  Charkovská 1  Charkovská 1, 040 22 Košice

  Telefón: 0918 683 817
  Juhoslovanská 2  Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

  Telefón: 0918 621 360
  Kórejská 1  Kórejská 1, 040 01 Košice

  Telefón: 0918 683 816
  Popradská 86  Popradská 86, 040 01 Košice


  Telefón: 055 / 641 14 11


  Dostanete sa k nám

 • autobus č. 17 (zastávka "CVČ Domino")


 • Starozagorská 8  Starozagorská 8, 040 23 Košice

  Telefón: 0918 683 815


  Dostanete sa k nám

 • trolejbus č. 71
 • autobusy č. 18, č. 19, č. 34, č. 36, č. 54, č. 55


 • Nižná úvrať 26  Nižná úvrať 26, 040 01 Košice

  Telefón: 0918 683 818


  Dostanete sa k nám

 • autobusy č. 19, č. 54


 •