Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.
Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Odborná porota rozhodne o 1. – 3. mieste, víťazné kolektívy budú odmenené diplomom a vecnou cenou,
nevíťazné získajú diplom za tvorivosť.
Každá súťažná skupina môže zaslať do súťaže iba jeden príspevok.
Svoje príspevky zasielajte do 13. 11. 2020 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk.

Bližšie informácie nájdete tu.

Strašiak v poli