Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice, Hvezdáreň a planetárium, pracovisko Popradská 86

pozýva širokú verejnosť na prednášku EBICYKL po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika v Československu a na Tahiti

24. 07. 2021 sobota o 19.00 hod.

prednáša RNDr. Jiří Grygar, CSc. známy fyzik, astronóm, popularizátor vedy a hejtman spanilej jazdy EBICYKL-u.

Podujatie sa koná v rámci návštevy účastníkov EBICYKL-u v našom meste a je určené pre mládež a dospelých.

Vstupné 1,- €/osoba

Info:  055/6411 411, www.cvckosice.sk, kanuk@cvckosice.sk

Prednáška „Po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika“