Priatelia.

Naše CVČ vytvorilo 120 miest pre ľudí sužovaných vojnovým konfliktom na Ukrajine. V prípade, že využijú našu pomoc, budeme potrebovať banku potravín a hygienických potrieb pre deti, matky a starých ľudí.

Finančnú pomoc môžete posielať na číslo účtu: SK03 0200 0000 0020 8232 9254.

Nájdete nás na všetkých našich pracoviskách od 8:00 do 17:00 hod.

ĎAKUJEME 🙂

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb v CVČ