SVETOVÝ DEŇ VČIEL sa oslavuje 20. mája. Tento dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu.

Aj my sme sme oslávili tento deň počas rodinnej soboty u nás. Deti sa zabavili, ozdobili si perníčky, vytvorili niečo pekné pre radosť a tiež sa mohli zúčastniť besedy o včielkach.

Medodeň 2023