Zverejňujeme propozície 10. ročníka celomestskej speváckej súťaže KOŠICE STAR.

Hlavným cieľom súťaže je na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu rozvíjať osobnostný rozvoj detí.

Súťaž je súčasťou celomestskej súťaže „Škola plná talentov – Superškola“ pod záštitou primátora mesta Košice a každý žiak svojou účasťou získava body pre svoju školu.

Súťaž sa uskutoční 23. 02. 2024 (piatok) v priestoroch EP Popradská 86 od 9.30 hod.

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.

Košice STAR 23.2.2024