Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva pri príležitosti XXX. ročníka osláv Dňa mesta Košice vybrané kolektívy na podujatie Farebný chodník, ktorého organizátorom je Centrum voľného času, Orgovánová 5 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. Podujatie je už tradične neoddeliteľnou súčasťou osláv  Dňa mesta Košice.

Prihlásené kolektívy kreslia kriedami na im pridelenom úseku cyklistického  chodníka na Hlavnej ulici. Kriedy dostanú na mieste konania podujatia od organizátora.

Dátum a miesto konania:        2. máj 2024 (štvrtok), Hlavná ulica

Tohto roku sa počtom účastníkov pokúsime o zápis do Slovenských rekordov. Oslávme to spoločne!

Pozvánka a prihláška na stiahnutie

Informácie: Miroslava Balušeskulová – 055/6411 411, www.cvckosice.sk

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.

Farebný chodník 2.5.2024