Vzhľadom na aktualizáciu školského semaforu od 4.2.2022 https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf.

Je nutné preukazovať u členov navštevujúcich mimoškolskú činnosť, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní  „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“.

https://www.minedu.sk/data/att/21984.docx

Pre týchto členov nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o vykonaní AG samotestu s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu od 4.2.2022