Výsledková listina 18. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“. Práce hodnotila porota v zložení :

Mgr. Monika Gramatová – ZUŠ Bernolákova 26, Mgr. Art. Dominika Kolačkovská – ZUŠ Bernolákova 26, Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86

I. kategória

 • 1. miesto   Laura Buchlová Mravec                            
 • 2. miesto   Radovan Vaško Na návšteve u mravčekov
 • 3. miesto   Karolína Čečková Svet chrobáka            

Čestné uznanie : 

 • Martin Bito Pavúk                                                                 
 • Vojtech Chytil Mačky                                   

II. kategória                              

 • 1. miesto   Dávid Čajnák Roháčik         
 • 2. miesto   Alex Niciejewski Nahnevaný chrúst                 
 • 3. miesto   Zuzana Oroszová Listomilík dubový     

Čestné uznanie :  

 • Zuzana Hugáňová Farebnáčik listový     
 • Juraj Vavra Svetluška svietivá     
 • Lukáš Badovský Tvár                     
 • Veronika Lehotaiová Ozdobený kvetinami 

III. kategória

 • 1. miesto   Rodrigo Zupko Chrobáky                         
 • 2. miesto   Natália Danková Bzučák                    
 • 3. miesto   Lenka Dusková Chrobáčik                        

Čestné uznanie :

 • Eliška Vilimová Lidlovská včielka                 
 • Michaela Medvecká – Beňová Silák                    
 • Nikola Mikulová Pavúkos Ernestos / pavúčik Ernest   
 • Michaela Szabóová Lienka                              

IV. kategória

 • 1.miesto    Martin Nebejňák Vážka a jazierko                 
 • 2. miesto   Nella Murgašová Medzi riadkami                 
 • 3. miesto   Ivana Neupauerová Porada                                               

Čestné uznanie :      

 • Stela Králová Roháč                                    
 • Nina Bernatová Sršeň                                      

Do súťaže sa zapojilo : 12 MŠ  – 90 prác, 1.stupeň ZŠ 16 škôl – 155 prác, 2. Stupeň ZŠ 12 škôl – 134 prác, 2 ZUŠ – 39 prác.  Spolu 418 prác.

Výsledková listina Koláže rozprávajú